image

Co motywuje Polaków w życiu i pracy?

Sprawdź w jaki sposób motywujemy się do działania. Co działa motywująco na kobiety, meżczyzn, osoby na różnych stanowiskach i przedstawicieli różnych pokoleń. Zobacz jaki jest nasz stosunek do życia i pracy.

Pobierz raport

Wynagrodzenie i pozycja

Tym, co najbardziej motywuje Polaków w pracy, są elementy finansowe, w szczególności wynagrodzenie (35%), a następnie premie (24%). Ich znaczenie spada dopiero w przypadku osób na najwyższych stanowiskach, a także przedsiębiorców.

Facebook pomaga

Aż 68% internautów należy do jakiejś grupy motywacyjnej na Facebook’u. Im młodsi konsumenci, tym częściej należą do takich grup i są w nich aktywni. Wysoką aktywnością w takich społecznościach odznaczają się także prezesi i dyrektorzy.

Motywujemy innych

44% Polaków motywuje swoich bliskich lub znajomych do realizacji różnych celów. Najczęściej są to osoby dojrzałe, a także kobiety (70%), a najrzadziej - osoby zajmujące wysokie stanowiska menedżerskie. Motywujemy zwykle rodzinę (40%) oraz partnera lub partnerkę (39%).

Jak większość serwisów w internecie, używamy tzw. Cookies.
Dzięki nim możemy poprawić jakość naszych usług.

Dowiedz się więcej