Polityka prywatności Serwisu Internetowego Mobile Institute

Mobile Institute jest podmiotem profesjonalnie przeprowadzającym badania rynku, prowadzącym badania za pośrednictwem Internetu, w szczególności przy wykorzystaniu urządzeń mobilnych, takich jak smartfony i tablety.
Mobile Institute umożliwia wyrażanie opinii i przedstawianie ocen poprzez wypełnianie Ankiet adresowanych do internautów, w tym Użytkowników Serwisu Mobile Institute – osób pełnoletnich zarejestrowanych w Serwisie, którym, na podstawie udzielonej przez nich zgody, Spółka może przesłać Ankiety poprzez Serwis. Udzielanie odpowiedzi na Ankiety jest dobrowolne. Każdorazowe podjęcie wypełniania Ankiety jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jej wypełnianie.
Mobile Institute gromadzi odpowiedzi udzielane na Ankiety. Udzielane odpowiedzi na Ankiety traktowane są jako poufne. Udzielone odpowiedzi, bez ujawniania danych osobowych podmiotów udzielających te odpowiedzi, są przez Mobile Institute opracowywane i na ich podstawie Mobile Institute tworzy zbiorcze Zestawienia Wyników Badania Rynku. Zestawienia te ujęte w formie liczbowej, przy użyciu diagramów lub wykresów, nie przekazują informacji umożliwiających identyfikację respondentów.
Na podstawie udzielonych odpowiedzi i sporządzonych Zestawień Wyników Badania Rynku Mobile Institute sporządza Raporty Badawcze. Raporty Badawcze są przygotowanymi w formie pisemnej, opartymi o wiedzę i doświadczenie, opracowaniami danych otrzymanych w wyniku przeprowadzenia Badania Rynku i sporządzenia Zestawienia Wyników Badania Rynku. Zestawienia Wyników i Raporty Badawcze przekazywane są klientom, którzy zlecają Mobile Institute przeprowadzenie danego badania. Zestawienia Wyników i Raporty Badawcze są również publikowane w Serwisie Mobile Institute. Mobile Institute nie przekazuje swoim Klientom uzyskanych od Uczestników odpowiedzi ani danych mogących zidentyfikować Uczestników
Cookies
Serwis mobileinstitute.eu nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu firma Mobile Institute Sp.J. z siedzibą pod adresem Al. Solidarności 117/207, 00-140 Warszawa
Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb
tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości
utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
„niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu
pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu
„wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.